3  2  

lishan1739 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

 

 

lishan1739 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

 545125_353685231354047_836275664_n  

lishan1739 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

 

 

lishan1739 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()

 

這篇主要的重點在「免費的和服體驗」

lishan1739 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

2010二月份的去京都、大阪玩的紀錄,我竟然到現在都還沒完成

lishan1739 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

02/18

lishan1739 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

 

lishan1739 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

 

lishan1739 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()lishan1739 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()

1 234